Đặt Hàng và Thanh Toán

Điện thoại vào số 0913 763 225 Hoặc 0983 163 225 trước khi chuyển tiền
1. THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG.
Thanh toán qua ngân hàng, quý khách có thể dùng 3 cách là chuyển khoản trực tiếp, chuyển khoản qua máy ATM và chuyển khoản trên mạng ( Internet Banking)